Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Missiestelling

031Ons onderskryf die beginsels van godsdiensvryheid en moedertaalonderrig en skep n opvoedkundige en veilige tuiste waar ons kleuters, personeel en ouergemeenskap geborge kan floreer.

By Port Natal Preprimer streef ons daarna om ons kernwaardes van respek, intergriteit, uitnemendheid en leierskap uit te leef. Ons is trots Suid-Afrikaans.

    Port Natal Preprimer se beheerliggaam, bestuurspan en personeel is verbind tot die volgende doelstellings:

  • Om op elke moontlike terrain hetsy akademie, opvoedkundig, intellektueel, kultuur, leierskap en emosionee die kleuter se verstand, liggaam en persoonlikheid te ontwikkel.
  • Om vaste norme en waardes wat op Christelike beginsels gefundeer is, aan te kweek.
  • Om billik en regverdig dissipline toe te pas sodat n gesonde leer- en ontspanningskultuur ontwikkel kan word.
  • Om te strewe na gehalte onderwys en opvoedkundige uitnemendheid.
  • Om ons personeel deurlopend te ontwikkel tot hul volle potensiaal.

Port Natal Gekombineerde Skool is die voorkeurkeuse Preprimere, Primere en Sekondere skool in Durban. Ons toegewyde, ervare en goed gekwalifiseerde personeel is ons skool se kompeterende voordeel.