Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Kognitiewe Area

Kognetief:

Vaardighede soos die bou van legkaarte, behendigheid van konstruksie apparaat en speletjies op mat, wat aansluit by skoolgereedheid, word aangeleer.

FacebookTwitterGoogle+Share